Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

(Vanhoatv.com.vn). Chiều 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Bộ VH-TT&DL trong thời gian tới tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng và các lãnh đạo các Tổng cục, Ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.

Hội nghị đã nghe các tham luận: Quán triệt những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030; Chương trình phát triển thể dục thể thao; Chương trình phát triển Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Triển khai nhiệm vụ đối với lĩnh vực gia đình trong bối cảnh mới.

Theo báo cáo chung tại Hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, đang thực hiện 8 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 3 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép.

Tại Hội nghị, các đại biểu ở 3 điểm cầu đã chủ động, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nêu ý kiến: “Đi đến đâu tôi cũng nghe người ta nói Bộ VH-TT&DL nghèo. Mà đúng là nghèo thật! Nghèo về tài chính, đầu tư. Trong 12 Nhà hát trực thuộc Bộ có Nhà hát Cải lương, Kịch Việt Nam và Nhạc Vũ Kịch đều chưa có nơi biểu diễn. Điều này do các thiết chế chưa tạo được nền tảng cho văn hóa phát triển, xây dựng nơi luyện tập, nơi biểu diễn. Riêng Nhà hát Kịch Việt Nam, dù đi trong nhà hát nhưng vẫn phải đội mũ bảo hiểm vì nền tảng xây dựng quá lâu, sửa chỗ nọ hỏng chỗ kia.

Hiện tại, chúng ta vẫn đang quản lý nghệ sĩ theo luật viên chức. Tuy nhiên có những ngành nghề đặc thù như xiếc, múa… đến một lứa tuổi nhất định sẽ không thể biểu diễn được nữa. Cần phải có một cơ chế quản lý phù hợp. Ngoài ra, chưa có sự liên kết chéo giữa 3 mảng của Bộ là văn hóa, thể thao và du lịch để phát huy được sức mạnh tổng hợp”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đồng tình với ý kiến của NSƯT Xuân Bắc: “Đúng là có tủi thân thật vì ngành đang nghèo, nhưng Chính phủ đã tăng tỷ lệ đầu tư, dù chưa giàu nhưng sẽ khá lên. Quan trọng là chúng ta phải có danh dự, lòng tự trọng, quyết tâm xây dựng ngành. Không có tư tưởng trông chờ ỷ lại và ngồi quan sát. Ngành văn hóa phải có khát vọng xây dựng ngành vững mạnh, khắc phục bằng được những hạn chế, kiểm điểm một cách nghiêm túc, nhận thức khuyết điểm để sửa”.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng lĩnh vực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó nhấn mạnh, Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026 là gốc của toàn bộ chương trình hành động, từ đó tác động trở lại lĩnh vực du lịch và thể dục thể thao. Đây là chiến lược có ý nghĩa quan trọng, không tách rời Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 nhưng vẫn có tính toàn diện, bao quát.

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam trên cơ sở phát huy đầy đủ những phẩm chất con người Việt Nam như tại Nghị quyết 33 và Chiến lược xây dựng gia đình để có cái nhìn tổng thể nhất.

Về thể thao, tổng kết thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; xây dựng Chương trình hành động về Thể dục thể thao trong 5 năm tới đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Năm 2021 tập trung tổ chức tốt Sự kiện SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.

Chương trình phát triển du lịch: Tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch.

Đặc biệt, cũng trong Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo trong tháng 6 sẽ thí điểm về ký kết trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với Lãnh đạo Bộ theo hướng giao việc có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm đầu ra; sau đó sẽ đánh giá và nhân rộng việc ký kết với toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *