Hà Nội phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng 6-8%

(Vanhoatv.com.vn). 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND (ngày 24-3-2021) về công tác khuyến công thành phố Hà Nội năm 2021.

Thành phố Hà Nội phấn đấu tạo ra 500-700 mẫu thiết kế mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, trong đó hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu nâng cao năng lực, tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm, thị trường hướng tới phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động khuyến công, thành phố huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua kế hoạch này, thành phố phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng 6-8%/năm; tạo ra 500-700 mẫu thiết kế mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ 450-500 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh; tổ chức hội nghị kết nối cung – cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ; phát hành ấn phẩm hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành…

Bên cạnh đó, UBND thành phố hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; cung cấp thông tin phát triển sản phẩm mới; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố…

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công thành phố năm 2021 bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định và gắn với tình hình phòng, chống dịch Covid-19…

theo Thanh Hiền hanoimoi.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *