Trong danh sách đề nghị xét tặng  danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, Hà Nội là địa phương có số lượng nhiều nhất với 11 hồ sơ; phổ biến ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (7 hồ sơ), tiếp theo là 3 hồ sơ nghệ nhân ở loại hình tri thức dân gian, 1 hồ sơ nghệ nhân ở loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tuyết, Hà Nội (được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” .

Sau Hà Nội, Bắc Ninh có 7 hồ sơ, đều ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; Thái Bình có 5 hồ sơ; Bình Định có 4 hồ sơ; Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh,  có 3 hồ sơ… được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Danh sách 600 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể  do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước cũng được đăng tải để xin ý kiến rộng rãi.

Trong danh sách này, Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu với 60 hồ sơ, tiếp theo là Hòa Bình, Thanh Hóa 26 hồ sơ, Bắc Ninh và Nghệ An 25 hồ sơ…

Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến của nhân dân sẽ kéo dài đến ngày 27/7, trước khi Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức phiên họp theo quy định.

Tin, ảnh: Huy Lê theo dangcongsan.vn