Tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

(Vanhoatv.com.vn). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 801/BVHTTDL-DSVH gửi các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt với từng bảo vật quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ưu tiên kinh phí đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực lưu giữ bảo vật, bảo đảm bảo vật được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt. Xây dựng, triển khai hiệu quả các chương trình riêng để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

theo Nguyễn Thanh hanoimoi.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *