Ban hành quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL:“Không hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh tế”

( Vanhoatv.com.vn). Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định số 4216/ QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL.

Chung tay làm sạch biển ở khu du lịch Côn Đảo

Quy tắc được khuyến khích áp dụng tại công trình, địa điểm là nơi diễn ra hoạt động VHTTDL, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong từng hoạt động; tăng cường công tác truyền thông, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL.

Khắc phục những bất cập

Trước thực trạng lĩnh vực VHTTDL đang bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về ô nhiễm môi trường, nhất là các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, công tác bảo vệ môi trường cùng những giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường cần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong lĩnh vực du lịch, một số khu, điểm còn xuất hiện chất thải rắn, rác thải, nước thải chưa được thu hồi xử lý triệt để nên có nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm cục bộ và tái ô nhiễm, đặc biệt là các khu, điểm du lịch nằm ở hạ lưu các lưu vực sông suối, ao hồ, các bãi biển, đảo… Một trong những vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh du lịch Việt Nam là hệ thống nhà vệ sinh công cộng chưa đủ chuẩn, thiếu thốn, nhiều nơi xuống cấp. Ở các di tích, danh thắng, việc phát triển hoạt động du lịch cũng đã gây nên không ít tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Sự tăng trưởng du lịch là mối lo ngại bởi các tác động tiềm tàng đến đa dạng sinh học và đe dọa đối với các nền văn hóa bản địa, cùng các nguồn tài nguyên truyền thống khác.

Cả nước có khoảng 8.000 lễ hội, đặc thù các lễ hội dân gian thu hút rất đông du khách đã dẫn đến áp lực đối với môi trường tự nhiên. Trong khi đó, công tác bảo vệ môi trường trong tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương còn hạn chế nhiều mặt như: nhân lực hạn chế, phương tiện thực hiện vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải còn lạc hậu, thiếu nhà vệ sinh; ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng nơi tổ chức lễ hội, những người hoạt động kinh doanh du lịch, du khách chưa cao… Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã quyết liệt thực hiện nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL: nhóm giải pháp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách bảo vệ môi trường; nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Theo Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL vừa được ban hành, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ địa điểm; tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm; khách du lịch, khách tham quan, khán giả tại địa điểm; cộng đồng dân cư tại địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL. Quy tắc được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại, bất cập đang đặt ra.

Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội

Nâng cao nhận thức, định hướng hành vi

Quy tắc nhấn mạnh mục tiêu nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; xây dựng thái độ và hành vi sống thân thiện với môi trường. Tích cực tham gia hoạt động, phong trào, mô hình, sự kiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động, tự giác thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và vận động người khác cùng thực hiện. “Phê phán, ngăn chặn và kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm hại tới môi trường tại địa điểm. Không hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh tế”, Quy tắc nhấn mạnh.

Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL cũng nêu rõ những quy tắc của các tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL: Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường khi tham gia hoạt động VHTTDL. Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi công cộng thuộc phạm vi quản lý. Bố trí đầy đủ, hợp lý nhà vệ sinh đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong từng thời điểm cụ thể. Giảm thiểu chất thải phát sinh; lắp đặt, bố trí trang thiết bị, phương tiện bảo đảm thu gom, phân loại rác tại nguồn, bỏ chất thải đúng nơi quy định, quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, lắp đặt biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường và nhân lực kiểm tra việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường. Xây dựng, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt; khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Thực hành tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, chất đốt, chất tẩy rửa; tăng cường sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và năng lượng tái tạo tại những khu vực có tiềm năng. Sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường phục vụ lưu thông nội bộ.

Bên cạnh đó, thiết thực hưởng ứng chính sách, giải pháp hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường để báo cáo, phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về môi trường của địa điểm; xử lý vi phạm hoặc kiến nghị xử lý hành vi xâm hại môi trường theo pháp luật. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL bố trí kinh phí hoặc xây dựng kế hoạch kinh phí bảo vệ môi trường và phương án ứng phó sự cố môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích bảo vệ môi trường.

Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL nhấn mạnh: Chấp hành quy định về bảo vệ môi trường; không kinh doanh động vật hoang dã và tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và vật phẩm được khai thác từ hệ sinh thái, cấu tạo địa chất của địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL; không đem vào địa điểm động, thực vật ngoại lai gây nguy hại đến môi trường, con người. Hạn chế phát sinh chất thải, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, tiến tới không sử dụng các sản phẩm này. Gương mẫu, nêu cao trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia kiến tạo, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL.

Điều 6 nêu các quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của khách du lịch, khách tham quan, khán giả và cộng đồng dân cư tại địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL, bao gồm những quy tắc cụ thể: Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường. Không hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Đi vệ sinh đúng chỗ, sử dụng nhà vệ sinh đúng quy định; giữ gìn và nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh chung. Không xâm hại cảnh quan môi trường, hệ động – thực vật tại địa điểm; không viết, vẽ, khắc lên hang động, cây xanh và các yếu tố khác cấu thành địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL.

Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại và ô nhiễm đến địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL. Không mua bán, tiêu thụ, sử dụng động, thực vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã. Hạn chế mang theo hoặc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tích cực sử dụng sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường. Hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng chất tẩy rửa. Tham gia, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm phát động…

 Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường để báo cáo, phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về môi trường của địa điểm; xử lý vi phạm hoặc kiến nghị xử lý hành vi xâm hại môi trường theo pháp luật. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm tổ chức hoạt động VHTTDL bố trí kinh phí hoặc xây dựng kế hoạch kinh phí bảo vệ môi trường và phương án ứng phó sự cố môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 BẢO VY

(Theo vanhoaonline.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *