Lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” lĩnh vực văn học, nghệ thuật năm 2021

(Vanhoatv.com.vn). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử (https://bvhttdl.gov.vn) danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về lĩnh vực văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 29-3, trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định.

Danh sách lĩnh vực văn học có 9 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 50 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”. Trong đó, đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” có các hồ sơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm), nhà văn Bùi Hiển, nhà phê bình Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự), nhà thơ Hồ Thành Công (Thanh Thảo), nhà văn Nguyễn Văn Tài (Kim Lân), Giáo sư Lê Phong Sừ (Phong Lê), nhà thơ Trần Nhuận Minh, Giáo sư Ca Văn Thỉnh, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến nhân dân về danh sách hồ sơ thuộc 8 lĩnh vực: Âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, kiến trúc đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

theo An Nhi hanoimoi.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *